Els estudis de grau professional són ensenyaments reglats adreçats a alumnat que, per les seves especials aptituds i voluntat, vulguin obtenir el Títol Professional de Música o bé aprofundir en la seva formació. S'estructuren en sis cursos de durada anual.

Per accedir-hi cal superar la prova d'accés regulada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que:

  • Es convoca cada any.
  • La inscripció a la prova es fa durant els mesos de febrer/març (publicació de dates cada any).
  • Té dues convocatòries: maig i setembre (setembre és convoca quan queden places vacants).
  • Pot fer-se per a qualsevol dels sis cursos dels estudis de grau professional.

Els ensenyaments reglats de música s’estructuren en un Grau Professional de sis cursos acadèmics de durada.

S’accedeix al primer curs mitjançant la superació de la prova d’accés que determina el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Es pot accedir a un curs diferent del primer sense haver realitzat els cursos anteriors, prèvia superació d’una prova d’accés específica per cada curs.

RESOLUCIÓ EDU/264/2023, de 27 de gener, de convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2023-2024.

Formacions del Centre Professional

Els diferents conjunts instrumentals i corals s’organitzen en funció de l'especialitat.

Cada conjunt instrumental forma part d'una optativa obligatoria.

Cor

Conjunts instrumentals

Orquestra