Audició de flauta, oboè i fagot

La tarda del dissabte 9 d’abril s’ha celebrat l’audició de flautes, oboès i fagots.

Els alumnes han mostrat una part del treball, l’estudi i els valors que la música aporta inqüestionablement.

Moltes felicitats!

Algunes imatges


Escola