Audició de l’aula d’arpa

Aquest dissabte 25 de juny els alumnes de l’aula d’arpa

han realitzat l’audició de fi de curs, on s’ha vist com la tècnica i la musicalitat evoluciona i millora amb els diferents cursos.

Algunes imatges