Audició de violoncels

L’aula de violoncel ha realitzat aquest dissabte 8 de juny l’audició de final de curs. Els participants que han ofert les seves interpretacions han estat: Iker Arnau, Càudia Domingo, Júlia Zarea, Emma Zaera, Maria González i David rebull.

Algunes imatges més de l’audició