Tècniques d’estudi

  1. La respiració, embocadura, pressió abdominal-diafragmàtica. 
  2. Flexibilitat del so i articulació.
  3. Escales, “études” de referència escrits des del segle XVIII fins als nostres dies per a tot tipus d’oboè (des del barroc fins al oboè del XXI).
  4. Planificació diària de treball individualitzat.

Repertori específic de l’oboè

El repertori és lliure, sigui solístic o de cambra, tot i així, es treballarà activament amb el repertori per oboè i baix continu del XVIII, repertori inèdit per oboè i piano de finals del XVIII, principis del XIX ( primer repertori romàntic per oboè revolucionari).

Es treballaran passatges orquestrals de totes les èpoques: tècniques de treball per afrontar unes proves d’orquestra.

Taller de construcció de canyes

Treball individual , comparació de diferents materials, formes, gubiats, tudells.

Taller de banda per oboes i fagots

Es treballarà activament el repertori original escrit durant l ´època de Lluis XIV a Versalles per a banda d´oboès , corn anglès i fagot.