Ubicada al centre d’Amposta, ofereix estudis de música.

L’estudi de la música aporta valors inqüestionables a la formació personal, com la creativitat, el treball en equip, l’esforç de superació, l’excel·lència, l’expressió i la comunicació.

 

Estructurem els estudis musicals en diferents etapes, on es vol aconseguir un entorn musical agradable i acollidor, tenint en compte el desenvolupament psicoevolutiu dels nens i la seva implicació en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Sensibilització 1

Adreçat a nens i nenes a partir dels 4 anys, o que els compleixen dins de l'any escolar

A través d’aquest programa es desperta la sensibilitat musical dels infants donant especial rellevància a la sensibilitat, la imaginació i la creativitat musical. El treball amb l’alumnat es realitza de forma lúdica i vivencial, experimentant a través del moviment, el ritme, el cant, l’escola i la improvisació.

Sensibilització 2

Adreçat a nens i nenes a partir dels 5 anys

A través d’aquest programa es desperta la sensibilitat musical dels infants donant especial rellevància a la sensibilitat, la imaginació i la creativitat musical. El treball amb l’alumnat es realitza de forma lúdica i vivencial, experimentant a través del moviment, el ritme, el cant, l’escola i la improvisació.

Iniciació

Adreçat a nens i nenes a partir dels 6 anys

Aquest programa aprofundeix en les habilitats musicals que durant l’etapa de sensibilització s’han començat a treballar.

Aprenentatge Bàsic

Adreçat a nens i nenes a partir dels 7 anys

L’aproximació  a la música s’intensifica en els diferents àmbits: sensorial, motriu, afectiu... Aprenent a estimar la música.

Elemental 1

Adreçat a nens i nenes a partir dels 8 anys

L’objectiu principal és desenvolupar en l’alumne la seva sensibilitat i la creativitat per mitjà de la pràctica musical. Amb els coneixements que van adquirint, aprenen a reproduir allò que escolten i progressivament van ampliant les capacitats de domini de la tècnica instrumental, oïda, ritme, melodia...

Elemental 2

Adreçat a nens i nenes a partir dels 9 anys

Aquest programa permet que l’alumne, ampliï les capacitats de domini de la tècnica instrumental com l’oïda, el ritme, la melodia, etc. La pràctica instrumental en grup esdevé un element educatiu clau i complementa la formació musical dels alumnes. 

Elemental 3

Adreçat a nens i nenes a partir dels 10 anys

Aquest programa permet que l’alumne, ampliï les capacitats de domini de la tècnica instrumental com l’oïda, el ritme, la melodia, etc. La pràctica instrumental en grup esdevé un element educatiu clau i complementa la formació musical dels alumnes. 

Elemental 4

Adreçat a nens i nenes a partir dels 11 anys

Aquest programa permet que l’alumne, ampliï les capacitats de domini de la tècnica instrumental com l’oïda, el ritme, la melodia, etc. I permet preparar la prova d'accés al Grau Professional de Música. La pràctica instrumental en grup esdevé un element educatiu clau i complementa la formació musical dels alumnes. 

 

Els alumnes de l'Escola de Música, un cop finalitzat el programa de Nivell Elemental, poden continuar la seva formació musical al centre amb el Nivell Mitjà o incorporar-se al Centre Professional de Música on cursarà, després de superar una prova d'accés, el Grau Professional d'ensenyaments musicals estructurat en sis cursos.

 
Nivell Mitjà 1
 • Instrument: 60 minuts setmanals
 • Assignatures col·lectives: assignatures comunes de Grau Professional 1 

Els alumnes que cursen aquest programa es podran matricular de qualsevol assignatura optativa de Grau Professional.

Nivell Mitjà 2
 • Instrument: 60 minuts setmanals
 • Assignatures col·lectives: assignatures comunes de Grau Professional 2

Els alumnes que cursen aquest programa es podran matricular de qualsevol assignatura optativa de Grau Professional.

Nivell Mitjà 3
 • Instrument: 60 minuts setmanals
 • Assignatures col·lectives: assignatures comunes de Grau Professional 3

Els alumnes que cursen aquest programa es podran matricular de qualsevol assignatura optativa de Grau Professional.

Nivell Mitjà 4
 • Instrument: 60 minuts setmanals
 • Assignatures col·lectives: assignatures comunes de Grau Professional 4

Els alumnes que cursen aquest programa es podran matricular de qualsevol assignatura optativa de Grau Professional.

Nivell Mitjà 5
 • Instrument: 60 minuts setmanals
 • Assignatures col·lectives: assignatures comunes de Grau Professional 5

Els alumnes que cursen aquest programa es podran matricular de qualsevol assignatura optativa de Grau Professional.

Nivell Mitjà 6
 • Instrument: 60 minuts setmanals
 • Assignatures col·lectives: assignatures comunes de Grau Professional 6

Els alumnes que cursen aquest programa es podran matricular de qualsevol assignatura optativa de Grau Professional.

 

L’escola de La Lira Ampostina proposa uns estudis lliures totalment personalitzats a l’alumne/a en funció del seu nivell, capacitats i interessos. Un programa no vinculat a cap curs concret i per tant sense avaluació, on en cada cas es definiran els continguts a treballar durant el curs.

Els estudis de música que s’imparteixen en aquest àmbit són:
Musicoteràpia

Musicoteràpia per a embarassades

Pots apuntar-te des del moment que t'assabentes que estàs esperant un bebè.

Musicoteràpia per a famílies i nadons

No necessites tenir coneixements musicals ni dominar cap instrument.

Farem visualitzacions, seleccionarem i crearem cançons per al teu bebè, tocarem instruments musicals, cantarem i farem altres activitats per comunicar-te amb el teu bebè.

Programa lliure

 

 • Alumnes que han finalitzat els estudis d’elemental i que volen seguir en l’àmbit musical, participant en conjunts instrumentals i perfeccionar-se
 • Alumnes que volen preparar-se específicament per a la prova d’accés al grau professional
 • Alumnes que, havent superat un nivell bàsic o elemental, vulguin treballar en base als continguts del nivell professional però amb un ritme de treball i programa personalitzat
 • Alumnes que, sense estar inscrits a classes d’instrument a l’escola, tenen el nivell necessari per formar part dels conjunts instrumentals del Centre Professional

Uns estudis oberts on l’alumne/a escull quines assignatures vol cursar:

 • Classes d’instrument amb un programa de curs individualitzat
 • Participació en conjunts instrumentals i grups de cambra
Programa lliure | Modern

Uns estudis oberts on l’alumne/a escull quines assignatures vol cursar:

 • Classes d’instrument amb un programa de curs individualitzat
 • Participació en conjunts instrumentals, combos o big band

Formacions de l'Escola

Els diferents conjunts instrumentals i corals s’organitzen en funció de les edats i els nivells curriculars. Permeten transmetre als alumnes els hàbits de disciplina, convivència i comportament col·lectiu.

Cor

Alumnes de sensibilització, iniciació, aprenentatge bàsic i elemental

Conjunts instrumentals

Alumnes d'instrument

Banda

Alumnes d’instruments de vent, percussió, violoncel i contrabaix

Orquestra

Alumnes d’instruments de corda, vent i percussió