L’escola de música de La Lira Ampostina ofereix estudis musicals des de l’any 1916.

Amb una àmplia oferta d’especialitats i programes per a que et puguis iniciar amb els estudis de música o per si ja ets músic i vols professionalitzar-te.

Els estudis que s’imparteixen a l’escola de música de La Lira Ampostina estan adreçats a tots els públics possibles, des de infants a partir de 4 anys fins a adults.

PREINSCRIPCIÓ

Imprès preinscripció Escola (per a nous alumnes)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació (document d’identitat, passaport o llibre de família del país d’origen).
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  • Certificació acadèmica de les qualificacions obtingudes als estudis de música per aquells alumnes que volen accedir al programa nivell elemental a partir de 2n curs o a nivell mitjà (escola).

L’horari de secretaria per fer la matrícula és de 10:00 a 13:00 h.

Curs 2024/25

Han de formalitzar la matrícula tots els alumnes de l'escola. Tant els alumnes que ja cursaven estudis com els alumnes de nova incorporació.

Com ho podem fer?

Alumnat del centre

Cal formalitzar el full de matrícula a secretaria dintre de les dates establertes.

Alumnat de nova incorporació i exalumnes

S'ha de preinscriure formalitzant la sol·licitud formulari d’alta.

Posteriorment se li lliurarà el full de matrícula per a firmar-lo.

Horaris provisionals de les assignatures col·lectives

Podeu consultar els horaris provisionals de les assignatures col·lectives:

  • de nivell elemental