Proves d’accés

Per accedir als estudis reglats de Grau Professional cal la superació d’una prova d’accés al curs que més s’adeqüi al nivell de l’alumne. Aquesta prova està regulada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Es convoquen cada any. La inscripció a la prova es fa durant els mesos de febrer/març (publicació de dates cada any). Té dues convocatòries: maig/juny i setembre (setembre es convoca quan queden places vacants). Pot fer-se per a qualsevol dels sis cursos dels estudis de grau professional. Web del Departament d’Ensenyament i normativa: clic aquí