Preguntes freqüents

Informació general

 1. Què són aquests estudis i quin títol s’obtè?
  Són estudis reglats formats per sis cursos, per cada especialitat instrumental, i amb els que s’obtè el “Títol professional de música” emès per la Generalitat de Catalunya.
 2. Necessito tenir coneixements musicals per cursar-lo?
  Sí, ja que cal fer una prova per accedir-hi.
 3. On puc començar a estudiar música si no tinc cap coneixement?L’Escola de Música de La Lira Ampostina, ofereix una àmplia oferta educativa amb itineraris diversos, sense la necessitat de realitzar-hi una prova d’accés.

  A més, et preparem per a que puguis realitzar la prova d’accés amb èxit.

 4. Hi ha límit d’edat?
  No. Pots cursar els estudis de grau professional sigui quina sigui la teva edat.
 5. Si sóc estranger, quines condicions hi ha per estudiar al Centre Professional de Música?
  A més de les generals, cal que tinguis el N.I.E. (número d’identificació d’estrangeria).
 6. Després de cursar aquests estudis podré entrar al grau superior?
  L’obtenció del Títol professional de música no dóna accés directe als centres de grau superior. Cal superar també una prova d’accés.
 7. Amb el Títol de grau professional de música puc excercir la docència en una escola d’educació primària, en un institut, en una escola de música o en un conservatori? 
  No. Per exercir la docència en centres reglats de música cal seguir estudis universitaris específics o de nivell equivalent.

Proves d’accés

 1. Què he de fer per cursar els estudis de grau professional?
  Cal que t’inscriguis i superis la prova d’accés.
 2. En què consisteix la prova d’accés? 
  La prova consta de dues parts. La primera és de llenguatge musical i la segona d’instrument.
 3. Em puc presentar a més d’una especialitat instrumental?
  Sí. Et pots presentar a tantes especialitats instrumentals com vulguis. No caldrà que repeteixis la prova de llenguatge musical, ja que serà vàlida per a les altres especialitats a les que et presentis. En cas que et presentis a diferents nivells sempre es comptabilitzarà la del curs superior al que optis.
 4. En quines dates es convoca la prova d’accés?
  La prova la convoca cada any el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La inscripció es fa al llarg dels mesos de febrer/març i la prova es fa en els mesos de maig/juny. Posteriorment es publica la llista d’admesos. En cas que hi hagi places vacants hi ha una segona convocatòria al setembre.
 5. Hi ha un límit de convocatòries a la prova d’accés a la que els candidats es puguin presentar?
  No. Et pots presentar tantes vegades com vulguis.
 6. El fet de superar la prova suposa l’admissió al centre? 
  La superació de la prova no suposa l’admissió automàtica al centre, i està supeditada al nombre de places disponibles. Les places seran atorgades per rigorós ordre de puntuació.
 7. He de venir amb un pianista repertorista?
  Sí, en tots els instruments cal portar repertorista, excepte en els instruments polifònics (Arpa, Guitarra, Piano).
 8. Quina vigència té la prova? 
  La prova només serveix per al curs acadèmic per al qual es du a terme. En cas que el candidat superi la prova però no obtingui plaça al centre, haurà de repetir-la el curs següent, si encara vol accedir-hi.
 9. Si vinc d’un altre conservatori, cal que faci la prova d’accés?
  No cal que la facis, has de formalitzar la preinscripció (trasllat d‘expedient) en les dates marcades pel Departament d’Ensenyament i adjuntar un certificat de qualificacions.

Organització dels estudis

 1. Quantes hores lectives es fan a la setmana?
  Ho pots consultar en el pla d’estudis de cada instrument.
 2. Quin preu té cada curs?
  Pots consultar els preus presencialment o a través del correu info@laliraampostina.com
 3. Hi ha beques?
  Sí. Cada any la Societat Musical La Lira Ampostina i la Generalitat de Catalunya ofereixen ajuts pels estudis.
 4. Com puc saber quins horaris tindré?
  En el moment de matrícula és quan esculls els teus horaris.
 5. Quan m’haig de matricular?
  La matrícula es fa a finals de juny/principis de juliol. El centre publica el calendari i horari individual de matrícula i tota la documentació i formularis necessaris.
 6. Puc canviar d’especialitat instrumental un cop iniciats els estudis? 
  No. Si ets alumne d’una determinada especialitat i vols deixar-la per cursar-ne una altra has de realitzar la prova d’accés de l’especialitat a la que vulguis accedir.
 7. Puc tenir assignatures convalidades de l’institut o altres centres educatius?
  Sí. Cal sol·licitar la convalidació d’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament.
 8. Puc estudiar més d’un instrument alhora? 
  Sí, això s’anomena doble especialitat. Les assignatures comunes només cal cursar-les en una de les especialitats. També pots estudiar instrument complementari com assignatura optativa.
 9. Quants cursos puc repetir?
  Pots repetir dues vegades al llarg dels sis cursos, però el mateix curs només el pots repetir una vegada.
 10. Amb quantes assignatures suspeses puc passar de curs?
  Amb dues.