Història

Més de 100 anys plens d’activitat cultural esdevenint un valuós espai d’intercanvi de valors i d’experiències en camps tan diversos com el teatre, la dansa, la música i amb espectacles de reconegut prestigi mundial.

La música de banda és un dels principals eixos de l’auditori Octavi Ruiz.

Amb la voluntat de contribuir a la promoció de la cultura en l’àmbit de les arts escèniques i musicals s’ofereix una programació artística de qualitat i diversitat, composta per produccions locals, nacionals i internacionals.

Com arribar

Av. Santa Bàrbara, 35
43870 Amposta
Oficines: 97 770 10 04

info@laliraampostina.com

Accessos i transports
Compromesos en la millora de la qualitat ambiental i en fomentar l’accessibilitat als mitjans de transport sostenible, recomanem que en la mesura que us sigui possible, utilitzeu el transport públic per accedir a les nostres instal·lacions.
 
 
 
 
Carretera
N-340 
C-12
 
Aparcament