Som de La Lira Ampostina; la Societat Musical.
Qui l’escolta bé endivina; que no n’hi ha cap més d’igual.

Al tocar musiques belles; se’ns abranda el nostre cor.
S’humitegen les parpelles; i ens uneix la germanor.
Visca sempre el gran conjunt! Per La Lira sempre amunt!

Allà on va la nostra ”Lira”; el triomf és ben segur.
Pel passat, la fe ens inspira; un més gran i bell futur.
Sa senyera oneja a l’aire; i la fama més enlaire.

Au, germans, els tocs airosos; remorós escampi el vent,
de sentir’ls seran joiosos; de llevant fins a ponent.

Estimem-la sense mida; com regal de nostra vida.